Panaszbejelentő nyomtatvány

Panaszbejelentő nyomtatvány (2018.06.25.) letöltése - Word
Panaszbejelentő nyomtatvány (2018.06.25.) letöltése - PDF
Meghatalmazás (2018.06.25.) letöltése - Word
Meghatalmazás (2018.06.25.) letöltése - PDF

Online panaszbejelentő nyomtatvány

Amennyiben alább megadja e-mail címét, úgy az elektronikusan beküldött panaszáról visszaigazoló e-mail-t is küldünk.

* - A jelölt mezők kitöltése kötelező

** - Ügyfél, Meghatalmazott útján történő beadványát akkor áll módunkban elfogadni, amennyiben a teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt érvényes meghatalmazásának eredeti példányát postai úton is továbbítják a TKK Zrt. részére az elektronikus levél útján benyújtott panaszt követő legkésőbb 5 napon belül. Postai úton benyújtott panasz esetén a panasz nyomtatványa mellé kérjük mellékelni a Meghatalmazott eredeti megahatalmazását.

Ügyfél azonosítására szolgáló egyéb (pl. bankszámlaszám, szerződésszám) adat, a panasszal érintett ügy(ek) hivatkozási-, iktató száma(i) *
Bejelentő adatai:
Ügyfél - adós kezes egyéb
Neve*:
Születési éve*:
Lakcí­me*:
Az értesí­tési cí­m eltérő a lakcí­mtől:
Értesí­tési cí­me:
E-mail cí­me:
Telefonszáma:
Meghatalmazottként járok el**
Meghatalmazott neve*:
Lakcíme*
E-mail címe:
Telefonszáma:
Panasz leí­rása *:

Kérjük, csatolja a kitöltött nyomtatványhoz a panaszát alátámasztó dokumentumokat (lehetőleg másolatban.) A nyomtatvány benyújtását vagy elküldését igazoló másolatot és egyéb dokumentumot őrizze meg! Kérjük továbbá, hogy kifogásait és azok indokait lehetőség szerint elkülönítetten (minden kifogást külön azonosításra alkalmas módon), lényegre törően, felsorolásszerűen rögzítse.

A bejelentő igénye (pl. tájékoztatás, szolgáltatás kiegészítése, szerződés/követelés megszüntetése, kártérítés):
A panasz benyújtásának helye és időpontja*
Mellékletek (maximum 2 MB):
Megnevezés:
Megnevezés:
Megnevezés:

A jelen panaszt benyújtó ügyfél kijelenti és tudomásul veszi, hogy a jelen panaszban és annak mellékleteiben foglalt személyes adatok kezelésének jogszerűségéért felelős. Ügyfél egyúttal tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen panaszához az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt különleges adatok is csatolásra kerülnek, úgy azok kezelése csak külön hozzájáruló nyilatkozat megadását követően kerülhet sor, amely nyilatkozatot az érintett személy köteles írásban megtenni a Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. tájékoztatása alapján. Hozzájárulás hiányában különleges adatokat a Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. nem kezel és azokat adatkezelés nélkül visszaküldi az ügyfél részére.